Dekor nedir

Tiyatroda ve sinemada, olayın geçtiği yeri belirleyen ve çevreleyen sabit veya hareketli unsurlar bütünü.

Tiyatroda dekor genellikle kişilerin dolaştığı yeri belirtir, mekânı giydirir, tıpkı kostümlerin, oyuncuları giydirmesi gibi. Ayrıca kulisi, yani oyuncuların sahneye çıkmadıkları zaman bekledikleri yeri de gizler. Dekor, perdelerden, tarihî bir anıtın duvarlarından, hattâ ışık oyunlarıyla mekânın bölündüğü ve atmosfer izlenimi uyandırılan çıplak bir sahneden olabilir. Sokak tiyatrosunun dekoru ise, günlük yaşantıdır.

Dekor uzun süre, en basit yoldan ifade edilirdi: duvara asılı bir kumaş (Yunan trajedisi) veya olayın geçtiği yeri belirten yazılar (Shakespeare dramları).

Ortaçağ’da olayın geçtiği çeşitli yerler, basit ve yan yana dizilmiş tahta iskeleler ve paravanalarla belirtiliyordu. Ya oyuncular, yerinde oturan halkın önünde bu paravanaların birinden öbürüne geçerler, yahut da halk, sırasıyla paravanaların önünden geçerdi: bu aynı zamanlı dekor, ilk defa XVII. yy.da, Corneille’in le Cid adlı eserinde uygulandı.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: